2022. november 29., kedd

Egy nagy korszakváltás ideje

 

Kortársak! Barátaim!

Támogassuk az emberhit nemes eszméjét.

Ez az eszme ésszerű és pozitív. Korunkban, amikor annyi, az ember által okozott súlyos probléma tornyosul körös-körül, és az ember annyira gyengének, tehetetlennek, felelőtlennek mutatkozik, nagy és egyre nagyobb szükség van erre az eszmére. Hinni kell az emberben, mert ezt sem a történelem, sem a tudomány nem támasztja alá, egyedül a hitünk.

Ez a fajta hit racionális és morális alapú. Egyedül az emberhit ad értelmet a harcnak, amelyet a fenyegető problémák és a veszedelmek ellen, céljainkért kell vívnunk, nap, mint nap. Olyan célokért, mint rend, igazságosság, szabadság. Kevés az, ha az életösztön vezérel, önpusztító, ha egyedül a haszon, a profit motivál, önbecsapás, ha túlvilági erőkre, mitikus megváltókra várunk. Az ember mindig is saját sorsának kovácsa igyekezett lenni, de ez rend szerint nehéz és fájdalmas küzdelem, béklyózva pedig végképp lehetetlen.

Mégis bizakodóak lehetünk, hiszen mára a tudomány hihetetlen fejlődést ért el. Túlzás nélkül elmondható, hogy a 21. században a tudomány mindenre tud választ, megoldást találni. Közben látjuk azt is, hogy hiába lenne válasz, megoldás, sem a társadalmi igazságosság, sem a béke, sem a klímavédelem dolgában nincs áttörés. Éppen ehhez kellene, hogy előbbre tegyük a tudományt és az emberhitet.

Tisztelettel viszonyulunk mind a politikához, mind a régi hitekhez, de elérkezett egy nagy korszakváltás ideje. Az emberhit cselekvést igényel.

 

 


* * *

 

2022. november 13., vasárnap

Az emberhívő katekézis

 

Én, az emberhívő ember hiszem, hogy

- élhetünk emberölés nélkül,

- megbirkózunk a 21. évszázad kihívásaival,

- megbirkózunk a 31. évezred kihívásaival,

- megbirkózunk a következő millió év kihívásaival,

- megbirkózunk a klímaváltozások kihívásaival,

- megbirkózunk a vírusok fenyegetésével,

- megbirkózunk a háborúk fenyegetésével,

- megbirkózunk a mesterséges intelligencia és a robotok megjelenésének kihívásaival,

- megvalósítjuk a rend, szabadság és igazságosság uralmát.

 

Hiszem, hogy én te vagy!

Hiszem, hogy én mi vagyunk!


  

Itt figyeld a teljes emberhívő katekézist.

 

* * *

 

2022. október 1., szombat

Thais

 

 Thais - Massenet operája

* * *

Hitünk lehet, és kell legyen

 

A felvilágosult embernek lehet, és kell legyen hite.

Ha ezt a hitet keresed, tudd: az téged keres!

Légy az Emberhit Köztársaság polgára!

 * * *

2022. szeptember 28., szerda

Hinni jó, hinni fontos

 

Igen, hinni jó, hinni fontos!

Hinni jó érzés, mert érezteti a reményt, azt, hogy létezésünknek értelme van.

A hit fontos, mert nagy feladataink vannak. Milyen lenne egy sereg a győzelembe vetett hit nélkül? Ha nem volna hite, jobb lenne, ha nyomban szétszéledne!

Igen, hinni jó és fontos! Csakhogy nem mindegy, miben hiszünk. Hinni mitológiai lényekben, népmesei figurákban gyerekeknek való.

Racionális és felelős lénnyé felnőtt ember felismeri: saját sorsának kovácsa ő maga. Magában kell hinni, és még inkább az emberben, a nagy emberi családban. Hiszen még a legmagányosabb Robinsonnak azért van esélye, mert a nagy család tudása él benne, veszi körül.

Ezért a legjobb és a legfontosabb az emberhit.

 * * *

 

2022. március 20., vasárnap

Üdvözlégy, Tavasz 2022!

  

Üdvözlégy, csodás Tavasz!

Feltámasztod az életet, reménnyel és örömmel töltöd meg a szíveket.

Legyen béke, egészség, szeretet – most, és majd, és örökké!

Jöjj, és nyugtasd meg lelkeinket, hogy nem vagy az emberi történelem utolsó tavasza!

 * * *

 

2022. március 13., vasárnap

Kell-e egyháza az emberhitnek?

Van. amit az emberhit nem akarhat átvenni a múlt vallásaitól.

De bőven van, amit indokolt átvenni.

Ha ezt nem tenné meg az emberhit, vákuum jelentkezne a társadalmi életben, és azt valami kitöltené. Tisztátalan kísérletekből soha nem volt hiány.

Mi nem akar lenni az emberhit? Nem akar hatalom lenni, nem akar hierarchizált, tekintélyelvű szervezet lenni. Nem akar üzlet lenni. Nem akar ópium lenni.

Mit akar az emberhit?

Jó közösségi formákat.

Jó életútmutatást, új életmóddal, új hagyományokkal.

Új tisztességet és tisztaságot.

Új értékrendet.

Új ünnepeket és kultúrát.

új felvilágosodást.

Saját házakat és templomokat, amelyek az ember házai és az ember templomai.

Az akarat itt van előttünk, világos és hívó.

Hív engem, hív téged, hív mindenkit.

Bizonyára kezdetben keveseknek lesz bátorsága meglátni és megérteni.

De ezek a kevesek megmenthetik az embert.

 * * *

  

Hit gyermekeinkben

 

Istenben hinni sokak szerint a legjobb esetben is gyermekes.

Vajon nem még gyermekesebb dolog az emberben hinni. Hát nézzünk csak rá. Nézzünk mindarra, amit elkövetett az elmúlt évezredekben!

Vagy az emberhit nem több mint hit egy elvont, elképzelt embereszményben?

Egy olyan eszményben, amelynek létezése hasonlóképpen kétséges, mint a transzcendens lényeké?

A helyzet más. Fontos ezt megérteni, és ez voltaképpen nem is nehéz.

Az emberhit hit gyerekeidben, unokáidban. és az ő gyermekeiben.

 

 


* * *